Referencer

Helenhallen

Ny fest og gymnastiksal

View more

Vordingborg Boligselskab

Fast kunde

View more

Boligforening Lolland

Malerarbejde ved ombygning

View more

Slagelse Boligselskab

Storentreprise
Maler og Rengøring

View more

Masnedø Kraftvarmeværk

Løbende vedligeholdelse

View more

Mærsk bygningen – Det nye Panum

Projekt for Københavns Byggestyring

View more

Iselingen Gods

Malerrenovering – Hovedrengøring

View more

Statsfængslet Nordfalster

Direktoratet for Kriminalforsorgen.

View more

Vordingborg Gl. Rådhus

Totalrenovering med fokus på materialer, fuldspartling af vægge/loft.

View more

Antvorskov Kaserne

Rammeaftale med Forsvarets Bygningstjeneste siden 2007

View more

Jægerspris Kaserne

Bygningsvedligeholdelse maling og gulv

View more

Vordingborg Kaserne

Rammeaftale med Forsvarets Bygningstjeneste

View more