Professionelt malerarbejde

Malermester Willi Becke ApS løser ind- og udvendige maleropgaver efter virksomhedens grundholdning, KVALITET TIL TIDEN. Ingen opgave er for stor, og ingen er for lille. Vores ca. 30 faguddannede medarbejdere står klar til at servicere vores kunder overalt i landet, hvad enten det drejer sig om en tilbygning på 20 m2 eller en nybygning på 10.000 m2.

Vores primære arbejdsområder er:

  • Vedligeholdelse
  • Renoveringsprojekter
  • Nybyggeri
  • Restaurerings- og istandsættelsesarbejder
  • Facadebehandling
  • Vinduesrenovering

Vi påtager os gerne rådgivningsopgaver

Med udgangspunkt i en en professionel vurdering af projektets omfang, præsenteres kunden for en færdig løsning bestående af en behandlingsbeskrivelse, korrekt materialevalg samt en vedligeholdelsesvejledning.

Vores aktive deltagelse i såvel offentlige som indbudte udbudsforretninger, har givet os en solid erfaring med planlægning, koordinering og udførelse af malerarbejdet i tæt samarbejde med både bygherren og evt. øvrige fagentreprenører. Alle ansatte i maler- og gulvsektionen har dokumenteret erfaring med at arbejde i områder, bygninger og lokaler, hvor der opholder sig brugere og beboere, og hvor der stilles skærpede krav til sikkerheden samt sikringen. Vores medarbejdere har ligeledes kompetencer indenfor vedligeholdelse af bevaringsværdige bygninger.