Vordingborg Boligselskab

Kirkebakken

Opgavens omfang og arten af erfaring:

Udvendig malerentreprise, afdeling Kirkebakken opført i 1992.

Renovering af 124 vinduer og 32 døre, stjern og vindskeder, gavlbeklædning, udhuse, facadebeklædning, udvendige trapper og træværk. Projektet er under hensynstagen til områdets beboere. Varsling, skiltning, afgrænsning af arbejdsområder.

Aarsleffsgade

Opgavens omfang og arten af erfaring:

Aarsleffsgade – 4760 Vordingborg

Malerarbejde i forbindelse med totalrenoveringen af 16 lejemål samt opgange i Aarsleffsgade, 4760 Vordingborg. Opsætning af rutex, maling af karme. 750 m2. Projektet er udført i samarbejde med bygherren og øvrige entreprenører