Statsfængslet Nordfalster

Projektet Statsfængslet Nordfalster udføres for Direktoratet for Kriminalforsorgen, i underentreprise for Jakon A/S. Malerentreprise i forbindelse med opførelsen af en ny fængselslandsby, herunder: fængselsbygninger inkl. kældre på i alt 34.896 m2.