Mærsk bygningen – Det nye Panum

Projektet er udført for Københavns Byggestyring i samarbejde med H+ARKITEKTER samt C.F. Møller A/S, og omfatter byggeri af ca. 42.000 m2 bruttoetageareal universitetskompleks til undervisning og forskningsformål.