Kapacitetsforhold og ydelsesevner

 

Professionelt malerarbejde

Malermester Willi Becke ApS løser ind- og udvendige maleropgaver efter virksomhedens grundholdning, KVALITET TIL TIDEN. Ingen opgave er for stor, og ingen er for lille. Vores ca. 30 faguddannede medarbejdere står klar til at servicere vores kunder overalt i landet, hvad enten det drejer sig om en tilbygning på 20 m2 eller en nybygning på 10.000 m2.

Vores primære arbejdsområder er:

  • Vedligeholdelse
  • Renoveringsprojekter
  • Nybyggeri
  • Restaurerings- og istandsættelsesarbejder
  • Facadebehandling
  • Vinduesrenovering

Ind- og udvendige malerentrepriser i forbindelse med renoveringsprojekter samt nybyggeri, herunder: beboelsesejendomme samt istandsættelse af fraflytterlejligheder i almennyttige boligselskaber, sygehuse, psykiatriske centre, uddannelsesinstitutioner, børnehaver, fritidscentre, svømmehaller, offentlige kontorbygninger- og lokaler, kaserner, flådestationer, tjenesteboliger.

 

Kvalifikationer

Vores aktive deltagelse i såvel offentlige som indbudte udbudsforretninger, har givet os en solid erfaring med planlægning, koordinering og udførelse af malerarbejdet i tæt samarbejde med både bygherren, dennes kontaktperson samt øvrige fagentreprenører.

 

Alle ansatte i malersektionen har dokumenteret erfaring med at arbejde i områder, bygninger og lokaler hvor der opholder sig brugere og beboere, og hvor der stilles skærpede krav til sikkerheden samt sikringen. De har ligeledes viden og kompetencer indenfor vedligeholdelse af bevaringsværdige. Som led i vores mangeårige rammearbejde for Forsvarets Bygningstjeneste, er alle medarbejdere clearet og godkendt af Forsvarets Efterretningstjeneste.